Ju större bolån desto mindre amorterar vi

Enligt en undersökning från Swedbank så amorterar vi mindre ju större bolånet är. Trots detta så amorterar tre av fyra bolånetagare av på sitt bolån.

Enligt rapporten “Hur amorterar och sparar svenskarna 2012?” som tagit fram av Institutet för privatekonomi hos Swedbank har man undersökt hur svenskarnas amorteringsbenägenhet ser ut.

Enligt undersökningen så amorterar tre av fyra hushåll med bolån. Enligt undersökning så varken amorterar eller pensionssparar vart femte hushåll som har lån för 1,5 miljoner kr. Därav har Swedbank dragit slutsatsen att hushåll med stora bolån inte amorterar i samma utsträckning. Detta stöds även av att det är vanligare att bolåntagare i småstäder amorterar mer än bolåntagare i storstäder där både bostadspriserna och bolånen generellt sett är mycket högre och större än i småstäderna.

“Det är många hushåll som är alltför sårbara vid minskade inkomster eller ökade boendekostnader. Det gäller främst storstadsbor som under senare år köpt sitt boende med hög belåning, inte amorterar tillräckligt och inte heller sparar på annat sätt för att bygga en buffert”, säger Daniel Ragnegård, ekonom på Institutet för Privatekonomi.

Den som mest är amorteringsbenägen är 45-54-åringarna där ca 81 procent amorterar på sina bolån. En annan vanlig missuppfattning är att högre lön leder till att man amorterar och sparar till pensionen, men så är inte fallet.