Bolånetak

Bolånetak och bolån?
Bolånetaket infördes under 2010 då Riksdagen antog en lag som tvingar alla som lånar pengar för att köpa en bostad (bolån / bostadslån) att lägga 15 % av köpeskillingen som kontantinsats, dvs du får inte låna lika som tidigare utan max 85 % bostadslånet.

Bolånetaket innebär att en bostad inte får belånas över 85 procent av marknadsvärdet. Det andra verktyget är bankernas riskvikter för bolån och den kan höjas. Det innebär att bankerna måste ha mer kapital för sin utlåning av bostäder.

Numera lånar allt fler just till dessa 85 % som man alltså är beviljad till och inte mer med bostaden som säkerhet via en och samma bank. Bolånetaket gör att du inte får belåna bostaden till mer än 85 % av bostadens värde. Indirekt så kringgår många banker syftet med lagen genom att erbjuda s.k blancolån eller privatlån, dvs lån utan säkerhet för större delen av återstående 15 %. På så sätt så kan man oftast låna upp till 90 % av bostadens värde via samma bank utan några större problem.Skillnaden nu är att banken tar en högre ränta för den delen.

En nackdel som diskuterats är många stängs ute då de inte har sparade pengar till kontantinsatsen och främst unga som oftast inte har hunnit arbeta något. Den farhågan som man hade vad  gäller priset så är det lite för tidigt för att påvisa att bolånetaket har bidragit till att priserna på bostäder har gått ned eller bromsats upp prisutvecklingen, men då räntorna har gått ned i en rasande takt och legat på en väldigt låg nivå så är det svårt att se vad den faktiska effekten har blivit. Man hade säkert kunnat se mönstret tydligare ifall räntorna inte hade legat på en så låg nivå som de gör idag.