Bostadslån

Bostadslån (Bolån )

Ett bostadslån är ett lån som används för att finansiera ett köp av bostad (bostadsköp). Det som utmärker ett bostadslån från andra lån är att bostadslånet erhålls med bostaden som säkerhet för lånet. Då det är fråga om ett lån med säkerhet så är oftast räntan lägre än för lån utan säkerhet, dvs rena privatlån och blancolån!

Här ska vi försöka förklara vad ett bostadslån innebär och vad du bör tänka på när du tar ett bostadslån.

Genom att banken lånar med bostaden som säkerhet försäkrar sig banken om att få tillbaka sina pengar genom att bostaden kan säljas ifall du inte betalar tillbaka lånet. Säkerheten för banken är alltså nära förknippat med värdet på bostaden. Är bostaden belånad till 100% så bor du i princip i “bankens hus”. Går värdet på bostaden ner 30 % förlorar banken 30 % av sina pengar i händelse av en försäljning.

För att hantera denna risk så delade bankerna förr in lånet i olika delar: bottenlån och topplån. Bottenlånet var den relativt riskfria delen av lånet, topplånet den delen med högre risk. Med införandet av bolånetaket har topplånet i princip försvunnit och ersatts av antingen en kontantinsats eller privatlån. Bolånet täcker numera bara 85 %, därutöver måste man alltså betala för egna pengar alternativt ta ett privatlån.

Hur stor del bolånet täcker (och hur stor handpenningen) är, är till mycket stor del beroende av personens privatekonomi samt nationalekonomin. Man är aldrig garanterad att få låna 85 %, det är ett tak – inte ett golv! Osäkerhet på marknaden, bostadsköp i icke-attraktiva områden eller osäker privatekonomi kan vara orsaker till lägre belåningsgrad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.