All posts by Bostadslån

SBAB sänker bolåneräntorna ytterligare

BORÄNTA: Statliga SBAB sänker sina bolåneräntor ytterligare. SBAB menar att anledningen är fortsatt sjunkande marknadsräntor.

Enligt SBAB så är svagare konjunktursignaler från Riksbanken har drivit ned räntorna de senaste veckorna.

SBAB sänker 3-månaders räntan till 10 års bindningstid med mellan 0,03 och 0,09 procentenheter. SBAB sänkning gäller från och med idag, den 26 april 2013.

 

Enligt SBAB säger även att räntorna bör stiga på sik då sannolikheten för att Riksbanken sänker styrräntan har ökat men är fortfarande under 50%!

SBAB anser att det i nuläget är en fördel med långa räntebindningstider på bolånen, men att det kan vara en bra idé att avvakta lite.

Bindningstid Förändring (%) Tabellränta (%)
3-månader -0,03 2,99
1 år -0,07 2,95
2 år -0,07 2,96
3 år -0,08 3,08
4 år -0,08 3,21
5 år -0,08 3,29
7 år -0,09 3,55
10 år -0,08 3,85

Bolånetak

Bolånetak och bolån?
Bolånetaket infördes under 2010 då Riksdagen antog en lag som tvingar alla som lånar pengar för att köpa en bostad (bolån / bostadslån) att lägga 15 % av köpeskillingen som kontantinsats, dvs du får inte låna lika som tidigare utan max 85 % bostadslånet.

Bolånetaket innebär att en bostad inte får belånas över 85 procent av marknadsvärdet. Det andra verktyget är bankernas riskvikter för bolån och den kan höjas. Det innebär att bankerna måste ha mer kapital för sin utlåning av bostäder.

Numera lånar allt fler just till dessa 85 % som man alltså är beviljad till och inte mer med bostaden som säkerhet via en och samma bank. Bolånetaket gör att du inte får belåna bostaden till mer än 85 % av bostadens värde. Indirekt så kringgår många banker syftet med lagen genom att erbjuda s.k blancolån eller privatlån, dvs lån utan säkerhet för större delen av återstående 15 %. På så sätt så kan man oftast låna upp till 90 % av bostadens värde via samma bank utan några större problem.Skillnaden nu är att banken tar en högre ränta för den delen.

En nackdel som diskuterats är många stängs ute då de inte har sparade pengar till kontantinsatsen och främst unga som oftast inte har hunnit arbeta något. Den farhågan som man hade vad  gäller priset så är det lite för tidigt för att påvisa att bolånetaket har bidragit till att priserna på bostäder har gått ned eller bromsats upp prisutvecklingen, men då räntorna har gått ned i en rasande takt och legat på en väldigt låg nivå så är det svårt att se vad den faktiska effekten har blivit. Man hade säkert kunnat se mönstret tydligare ifall räntorna inte hade legat på en så låg nivå som de gör idag.

Länsförsäkringar sänker också sina boräntor

På tisdag den 23 april 2013 sänker även Länsförsäkringar sina boräntor i likhet med de tidigare konkurrenterna SEB, Swedbank och SBAB.

Länsförsäkringar sänke bolåneräntorna med mellan 3 och 25 punkter med effekt den 23 april 2013.

Länsförsäkringar sänker tremånadersräntan med 3 punkter till 3,00 procent och  ettårsräntan med 10 punkter till 2,99 procent.

Länsförsäkringar sänker både tioårsräntan och sjuårsräntan med hela 25 punkter till 3,90 procent respektive 3,65 procent.

Länsförsäkringar tillämpar samma räntesats för villor, fritidshus och bostadsrätter.

SEB och Swebank sänker sina boräntor

Både Swedbank och SEB meddelade att de kommer att sänkta sina bolåneräntor på fredagen. Swedbank och SEB meddelade att de sänker sina boräntor från och med måndag nästa vecka.

Sänkningen var en naturlig följd av att konkurrenterna Handelsbanken och statliga SBAB sänkte sina räntor på bolån redan under torsdagen. Bankernas boräntor har sänkts efter Riksbankens besked om ändrad räntebana under onsdagen.

Anledningen till att bankerna sänker sina bolåneräntor är att deras upplåningskostnader har gått ner pga att Riksbankens beslut om ändrad räntebana (- prognosen för framtida styrränta) bidrog till att  marknadsräntorna gick ned på onsdagen.

SEB nya listränta
SEB
3 mån -0,01% 2,99%
1 år -0,04% 2,98%
2 år -0,05% 3,03%
3 år -0,04% 3,15%
5 år -0,13% 3,37%
10 år -0,16% 3,94%
Swedbank nya listränta
3 mån -0,04% 3%
1 år -0,07% 2,95%
2 år -0,08% 2,99%
3 år -0,05% 3,15%
5 år -0,17% 3,31%
10 år -0,17% 3,90%

 

Handelsbanken sänker bolåneräntor

Handelsbanken sänker sina bolåneräntor med uppemot 0,18 procentenheter för lånet med längst bindningstid.

Ettårsräntan sänks med 0,07 procentenheter till 2,95 procent medan tvåårsräntan blir fyra punkter billigare och kostar 3,00 procent. Tremånadersräntan ligger still på 3,00 procent, enligt bankens listpriser.

Det är en reaktion på att konkurrenten SBAB sänkte sina boräntor. Tidigare under torsdagen meddelade SBAB att den statliga banken sänker sina räntor på bolån bolån med mellan 0,03 och 0,2 procentenheter.

SBAB sänker bolåneräntorna

SBAB sänker räntorna på bolån med mellan 0,03 och 0,2 procentenheter, beroende på bindningstid efter Riksdagens beslut om ändrad räntebana.

Räntan på ett tvåårigt bolån blir efter förändringen 3,03 procent, en sänkning med 0,03, och räntan på ett femårigt lån blir 3,37, en förändring med 0,17 procentenheter.

Tremånadersräntan är oförändrad.

SBAB:s boräntor
Bindningstid    Förändring (%)    Tabellränta (%)
3-månader    Oförändrad    3,02
1 år    – 0,03    3,02
2 år    – 0,03    3,03
3 år    – 0,08    3,16
4 år    – 0,10    3,29
5 år    – 0,17    3,37
7 år    – 0,20    3,64
10 år    – 0,20    3,93

Få en drömränta genom att pressa bankerna!

I sin artikel “Pressa banken – få en drömränta” skriven 2013-04-17 skriver Aftonbladet att många  lyckas att få en bra ränta genom att pressa sina banker.

STOR SPRIDNING in granne gör det – gör det du också. Genom att vara aktiv kan du få lägre ränta än den banken annars skulle erbjuda.Nöj dig inte med bank­ernas officiella ränta. Här är siffrorna som ­avslöjar hur lågt de är ­beredda att sjunka.

– Glöm inte att bankerna vill ha oss som kunder, ­säger Jonathan Sonning på jämförelse­sajten Combo­loan.se

I dag kommer Riksbanken med ett nytt räntebesked, samtidigt visar färska siffror att bostadspriserna är ­rekordhöga i Sverige just nu.

Mäklaren Jan Borild har visning av en trea på Östermalm i Stockholm.

– Många ger sig ut för att titta. Samtidigt har vi mycket som är ute, säger han.

Var femte lyckades

Parallellt med visningarna laddar många bostads­köpare för förhandlingar med banken. De listade tremånadersräntorna ligger kring tre procent. Men den påläste kan landa en bra bit lägre. Färska siffror från Comboloan.se, sajten där medlemmarna rapporterar in sina förhandlade räntor, visar att var femte kund hos Swedbank i april fått ner ­sina räntor till 2,29 procent.

Störst svängrum

– Det visar vad som går att nå, det ger oss något att ­sikta på, säger Jonathan Sonning på Comboloan.se.

SEB och Swedbank är de banker som har störst svängrum i sina förhandlingar just nu. Men oavsett bank menar Jon­athan Sonning att det är viktigt att stå på sig i förhandlingarna.

– Huvudtipset är att utnyttja sin konsumentmakt. Gå till två, tre banker och glöm inte att bankerna vill ha oss som kunder, ­säger han.

Ge lågt bud

Har du en låg ­belåningsgrad och högt sparande är mycket vunnet. Var inte heller rädd för att ge banken ett lågt bud.

– Vi saknar en prutkultur i Sverige. Vi förväntar oss att bankerna ska sätta ett rimligt pris utan att vi pressar dem, säger Jonathan Sonning.

Mäklaren Jan Borild har märkt att bostadsjägarna blivit allt mer förberedda.

– Det ju en jättestor ­skillnad jämfört med för några år sen då man gick till banken och mer eller ­mindre gillade läget , säger han.

Boräntorna kan pressas upp av nya låneregler

BOSTADSLÅN: Svenska bankers exponering mot riskerna i bolån oroar Finansinspektionen som planerar att införa nya regler som innebär att bankerna kommer att tvingas hålla mer eget kapital per utlånad krona än man tidigare gjort. Detta kan få givetvis få effekter på din bolåneränta.

Hur mycket kapital en bank måste hålla per utlånad krona avgöra av riskvikten på exempelvis ett bolån. Ju lägre riskvikt desto mindre eget kapital behövs för varje krona som lånas ut. När det gäller bolån så är riskvikten låg, vilket innebär att för “lite” eget kapital har tillskjutits för att täcka upp för bolånen och man har  inte tagit tillräcklig höjd för kreditförluster på bolån.

Därför vill FI minska riskerna i banksystemet och införa ett riskviktsgolv på 15 procent för svenska bolån. De flesta banker har väntat på ett sådant krav från FI, men inte hur nivån på golvet skulle se ut.

Kort innebär ett riskviktsgolv på 15 procent att de svenska bankerna måste “låsa in” ytterligare 20 miljarder kronor  i s.k kärnprimärkapital, dvs eget kapital som banken måste skjuta till i banksystemet.

Källa: FI, publicerad: 2012-11-26

Ju större bolån desto mindre amorterar vi

Enligt en undersökning från Swedbank så amorterar vi mindre ju större bolånet är. Trots detta så amorterar tre av fyra bolånetagare av på sitt bolån.

Enligt rapporten “Hur amorterar och sparar svenskarna 2012?” som tagit fram av Institutet för privatekonomi hos Swedbank har man undersökt hur svenskarnas amorteringsbenägenhet ser ut.

Enligt undersökningen så amorterar tre av fyra hushåll med bolån. Enligt undersökning så varken amorterar eller pensionssparar vart femte hushåll som har lån för 1,5 miljoner kr. Därav har Swedbank dragit slutsatsen att hushåll med stora bolån inte amorterar i samma utsträckning. Detta stöds även av att det är vanligare att bolåntagare i småstäder amorterar mer än bolåntagare i storstäder där både bostadspriserna och bolånen generellt sett är mycket högre och större än i småstäderna.

“Det är många hushåll som är alltför sårbara vid minskade inkomster eller ökade boendekostnader. Det gäller främst storstadsbor som under senare år köpt sitt boende med hög belåning, inte amorterar tillräckligt och inte heller sparar på annat sätt för att bygga en buffert”, säger Daniel Ragnegård, ekonom på Institutet för Privatekonomi.

Den som mest är amorteringsbenägen är 45-54-åringarna där ca 81 procent amorterar på sina bolån. En annan vanlig missuppfattning är att högre lön leder till att man amorterar och sparar till pensionen, men så är inte fallet.

Köpa bostad

Behöver du ett bostadslån för du ska köpa bostad?  Jämför alla bolån innan du köper din bostad (villa, bostadsrätt, tomt, eller fritidshus)!

– Lägsta boräntan – jämför alla boräntor!

– Topplån

– Bottenlån

– Handpenning

– Befintligt skick

– Fastighetsrätt