SEB

Bolån SEB – Bostadslån hos SEB

Boräntor hos SEB

Boräntor – listpris
I tabellen nedan ser du SEBs cirkapriser. Men din ränta kan bli lägre eller högre än den ränta som visas i tabellen. SEB utgår från deras upplåningsräntor (se nedan) och gör alltid en individuell bedömning utifrån din ekonomiska situation när SEB bestämmer räntan på ditt lån.
Bindningstid Räntesats % Senaste ränteförändring Förändring*
3 mån 2,99% 2013-04-22 -0,01%
1 år 2,98% 2013-04-22 -0,04%
2 år 3,03% 2013-04-22 -0,05%
3 år 3,15% 2013-04-22 -0,04%
5 år 3,37% 2013-04-22 -0,13%
10 år 3,94% 2013-04-22 -0,16%

Boräntor – upplåningsräntor
Den ränta du får på ditt lån sätts utifrån SEBs upplåningsränta plus en marginal som bestäms individuellt. Upplåningsräntan är den kostnad banken har för att låna pengar på marknaden och den gäller endast för bottenlån.

Bindningstid Upplåningsränta % Senast ändrad
3 mån* 1,58 2013-04-30
1 år 1,55 2013-04-30
2 år 1,62 2013-04-30
3 år 1,70 2013-04-30
5 år 1,92 2013-04-30
10 år 2,61 2013-04-30

 


*Upplåningsräntan för tremånadersräntan är den så kallade Stibor 90 dagar, en
marknadsnoterad ränta, plus en kostnad för likviditet.

 

Exempel:
Bolån på 1 miljon kronor med rak amortering på 50 år med automatisk betalning (inga avgifter). Om ränta är 3,5 procent blir den effektiva räntan 3,56 procent. Första månadsbetalningen blir 4 583 kronor. Om räntan är oförändrad under lånets amorteringstid (50 år) blir det sammanlagda beloppet 1 876 461 kronor. Med 30 procent skattereduktion på räntan blir det 1 613 523 kronor. Vid 3-månadersränta görs räntejustering av upplåningsräntan var tredje månad, du bibehåller din marginal vid varje justering. Marginalen löper på två år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.