Category Archives: Bolån

SBAB sänker bolåneräntorna ytterligare

BORÄNTA: Statliga SBAB sänker sina bolåneräntor ytterligare. SBAB menar att anledningen är fortsatt sjunkande marknadsräntor.

Enligt SBAB så är svagare konjunktursignaler från Riksbanken har drivit ned räntorna de senaste veckorna.

SBAB sänker 3-månaders räntan till 10 års bindningstid med mellan 0,03 och 0,09 procentenheter. SBAB sänkning gäller från och med idag, den 26 april 2013.

 

Enligt SBAB säger även att räntorna bör stiga på sik då sannolikheten för att Riksbanken sänker styrräntan har ökat men är fortfarande under 50%!

SBAB anser att det i nuläget är en fördel med långa räntebindningstider på bolånen, men att det kan vara en bra idé att avvakta lite.

Bindningstid Förändring (%) Tabellränta (%)
3-månader -0,03 2,99
1 år -0,07 2,95
2 år -0,07 2,96
3 år -0,08 3,08
4 år -0,08 3,21
5 år -0,08 3,29
7 år -0,09 3,55
10 år -0,08 3,85

Bolånetak

Bolånetak och bolån?
Bolånetaket infördes under 2010 då Riksdagen antog en lag som tvingar alla som lånar pengar för att köpa en bostad (bolån / bostadslån) att lägga 15 % av köpeskillingen som kontantinsats, dvs du får inte låna lika som tidigare utan max 85 % bostadslånet.

Bolånetaket innebär att en bostad inte får belånas över 85 procent av marknadsvärdet. Det andra verktyget är bankernas riskvikter för bolån och den kan höjas. Det innebär att bankerna måste ha mer kapital för sin utlåning av bostäder.

Numera lånar allt fler just till dessa 85 % som man alltså är beviljad till och inte mer med bostaden som säkerhet via en och samma bank. Bolånetaket gör att du inte får belåna bostaden till mer än 85 % av bostadens värde. Indirekt så kringgår många banker syftet med lagen genom att erbjuda s.k blancolån eller privatlån, dvs lån utan säkerhet för större delen av återstående 15 %. På så sätt så kan man oftast låna upp till 90 % av bostadens värde via samma bank utan några större problem.Skillnaden nu är att banken tar en högre ränta för den delen.

En nackdel som diskuterats är många stängs ute då de inte har sparade pengar till kontantinsatsen och främst unga som oftast inte har hunnit arbeta något. Den farhågan som man hade vad  gäller priset så är det lite för tidigt för att påvisa att bolånetaket har bidragit till att priserna på bostäder har gått ned eller bromsats upp prisutvecklingen, men då räntorna har gått ned i en rasande takt och legat på en väldigt låg nivå så är det svårt att se vad den faktiska effekten har blivit. Man hade säkert kunnat se mönstret tydligare ifall räntorna inte hade legat på en så låg nivå som de gör idag.

Handelsbanken sänker bolåneräntor

Handelsbanken sänker sina bolåneräntor med uppemot 0,18 procentenheter för lånet med längst bindningstid.

Ettårsräntan sänks med 0,07 procentenheter till 2,95 procent medan tvåårsräntan blir fyra punkter billigare och kostar 3,00 procent. Tremånadersräntan ligger still på 3,00 procent, enligt bankens listpriser.

Det är en reaktion på att konkurrenten SBAB sänkte sina boräntor. Tidigare under torsdagen meddelade SBAB att den statliga banken sänker sina räntor på bolån bolån med mellan 0,03 och 0,2 procentenheter.

SBAB sänker bolåneräntorna

SBAB sänker räntorna på bolån med mellan 0,03 och 0,2 procentenheter, beroende på bindningstid efter Riksdagens beslut om ändrad räntebana.

Räntan på ett tvåårigt bolån blir efter förändringen 3,03 procent, en sänkning med 0,03, och räntan på ett femårigt lån blir 3,37, en förändring med 0,17 procentenheter.

Tremånadersräntan är oförändrad.

SBAB:s boräntor
Bindningstid    Förändring (%)    Tabellränta (%)
3-månader    Oförändrad    3,02
1 år    – 0,03    3,02
2 år    – 0,03    3,03
3 år    – 0,08    3,16
4 år    – 0,10    3,29
5 år    – 0,17    3,37
7 år    – 0,20    3,64
10 år    – 0,20    3,93

Ju större bolån desto mindre amorterar vi

Enligt en undersökning från Swedbank så amorterar vi mindre ju större bolånet är. Trots detta så amorterar tre av fyra bolånetagare av på sitt bolån.

Enligt rapporten “Hur amorterar och sparar svenskarna 2012?” som tagit fram av Institutet för privatekonomi hos Swedbank har man undersökt hur svenskarnas amorteringsbenägenhet ser ut.

Enligt undersökningen så amorterar tre av fyra hushåll med bolån. Enligt undersökning så varken amorterar eller pensionssparar vart femte hushåll som har lån för 1,5 miljoner kr. Därav har Swedbank dragit slutsatsen att hushåll med stora bolån inte amorterar i samma utsträckning. Detta stöds även av att det är vanligare att bolåntagare i småstäder amorterar mer än bolåntagare i storstäder där både bostadspriserna och bolånen generellt sett är mycket högre och större än i småstäderna.

“Det är många hushåll som är alltför sårbara vid minskade inkomster eller ökade boendekostnader. Det gäller främst storstadsbor som under senare år köpt sitt boende med hög belåning, inte amorterar tillräckligt och inte heller sparar på annat sätt för att bygga en buffert”, säger Daniel Ragnegård, ekonom på Institutet för Privatekonomi.

Den som mest är amorteringsbenägen är 45-54-åringarna där ca 81 procent amorterar på sina bolån. En annan vanlig missuppfattning är att högre lön leder till att man amorterar och sparar till pensionen, men så är inte fallet.